Đất sạch namix trồng rau trong chậu và khay

Đất sạch Trồng chậu Namix

ĐẤT SẠCH TRỒNG CHẬU NAMIX (Potting Mix Namix) Quy cách đóng gói: Bao 20 dm3 LIÊN HỆ ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC Đất sạch Trồng chậu Namix Công nghệ USA Đất sạch Trồng chậu…