Giá thể Thủy canh Namix

GIÁ THỂ THỦY CANH NAMIX (Hydroponic Substrate) Quy cách đóng gói: Bao 50 dm3 LIÊN HỆ ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC Giá thể Thủy canh Namix Được cấu thành từ các thành phần…

Đất sạch namix trồng rau trong chậu và khay

Đất sạch Trồng chậu Namix

ĐẤT SẠCH TRỒNG CHẬU NAMIX (Potting Mix Namix) Quy cách đóng gói: Bao 20 dm3 LIÊN HỆ ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC Đất sạch Trồng chậu Namix Công nghệ USA Đất sạch Trồng chậu…