Đá Perlite Trân Châu Namix quy cách đóng gói 5 lít

Đá Perlite (đá trân châu) Namix

ĐÁ PERLITE (Đá Trân Châu) NAMIX Các quy cách đóng gói: Túi 5 dm3 (350-400 gam); bao 100 dm3 (6,5-8 Kg) Click vào để xem: Catalogue Đá Perlite Namix Hình ảnh sản phẩm Đá Trân châu Namix Mẫu…

Tìm hiểu thêm