Đá Vermiculite (Vơ-mi) Namix túi 5 lít

Đá Vermiculite (đá vơ mi) Namix

ĐÁ VERMICULITE (Đá Vơ Mi) NAMIX Các quy cách đóng gói: Túi 5 dm3 (700-800 gam); bao 100 dm3 (13,5-14,5 kg) Nhấn vào để tải Catalogue sản phẩm: Catalogue sản phẩm Vermiculite năm 2019 Hình ảnh sản phẩm Đá…

Tìm hiểu thêm
Đá Perlite Trân Châu Namix quy cách đóng gói 5 lít

Đá Perlite (đá trân châu) Namix

ĐÁ PERLITE (Đá Trân Châu) NAMIX Các quy cách đóng gói: Túi 5 dm3 (350-400 gam); bao 100 dm3 (6,5-8 Kg) Click vào để xem: Catalogue Đá Perlite Namix Hình ảnh sản phẩm Đá Trân châu Namix Mẫu…

Tìm hiểu thêm