logo namix

Đá bọt trồng lan phi điệp – Cách sử dụng, hướng dẫn chăm sóc

Lan phi điệp hay lưỡng điểm hạc, là một loại hoa lan thuộc chi Hoàng Thảo. Loài hoa lan này có tên khoa học là  Dendrobium Anosmum . Nhiều nơi còn gọi lan phi điệp với tên khác … Đọc tiếp Đá bọt trồng lan phi điệp – Cách sử dụng, hướng dẫn chăm sóc