Giá thể Thủy canh Namix

GIÁ THỂ THỦY CANH NAMIX (Hydroponic Substrate) Quy cách đóng gói: Bao 50 dm3 LIÊN HỆ ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC Giá thể Thủy canh Namix Được cấu thành từ các thành phần…

Tìm hiểu thêm